Pistetulo

Vektoreiden välinen kertolasku on pistetulo. Pistetuloa kutsutaan myös skalaarituloksi, sillä pistetulon tulos on aina skalaari, eli reaaliluku.

Vektorien välinen kulma ja pistetulo

Kahden vektorin välinen kulma on se kulma α, joka on 0⁰ ja 180⁰ välillä. Vektorien välinen kulma muodostuu, kun vektorit asetetaan alkamaan samasta pisteestä.

Tällöin samansuuntaisten vektorien välinen kulma on 0⁰ ja vastakkaissuuntaisten vektorien välinen kulma 180⁰.

Vektoreiden a ja b pistetulolle pätee, kun a ja b eivät ole nollavektoreita

eli vektoreiden a ja b pistetulo on vektoreiden pituuksien tulo kerrottuna vektoreiden välisen kulman kosinilla.

Jos a tai b on nollavektori, pistetulo on 0.

Pistetulo luetaan "a piste b" ja erotukseksi normaalista kertolaskusta, piste merkitään aina vektorien väliin pistetulossa.

Koska pistetulossa on kosini vektorien välisestä kulmasta, kertoo pistetulon merkki kulman suuruudesta.

Tärkeä huomio tässä on, että pistetulo on 0, kun vektorien välinen kulma on 90 astetta. Eli kun vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, pistetulo on 0. Tämä on vektorien kohtisuoruusehto.

Esimerkki 1.

Vektorin a pituus on 3 ja vektorin b pituus on 2. Vektorit muodostavat 45 asteen kulman keskenään. Mikä on vektorien pistetulo?

Ratkaisu

Esimerkki 2.

Oheiset vektorit muodostavat kolmion

Tällöin kosinilauseen mukaan

Josta saadaan

Yhtälön toiselle puolelle jää pistetulo, eli

Vektorit komponenttien avulla lausuttuna

Vektorien pituudet

Sijoitetaan vektorien pituudet aiemmin saatuun pistetulon yhtälöön ja sievennetään

Pistetulo saadaan siis laskettua kun vektorien komponentit kerrotaan keskenään ja lasketaan nämä tulot yhteen.

Avaruuden vektoreille pistetulo toimii samoin kuin tasonkin tapauksessa.

Olkoon vektorit

Tällöin pistetulo vektorien a ja b välillä on

Esimerkki 3

Lasketaan vektoreiden a ja b välinen kulma.

Käytetään pistetulon kaavaa

Vektorien pituudet ja pistetulo

Tällöin

Vektorien välisellä kulmalle pätee

Esimerkki 4

Lasketaan vektoreiden a ja b välinen kulma

Pistetuloksi saatiin 0. Tämä tarkoittaa, että vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, eli kulma on 90 astetta.

Esimerkki 5

Määritä vakio s siten, että vektori a ja b ovat kohtisuorassa toisiaan vasten.

Vektorien pistetulon tulee olla 0

Pistetulon ominaisuuksia

1. Pistetulo on vaihdannainen, eli tulos ei riipu järjestyksestä.

2. Pistetulolle on voimassa osittelulaki.

3. Skalaarikertoimen siirtosääntö.

4. Pistetulo itsensä kanssa on vektorin pituus toiseen.

Esimerkki 6

Samasta pisteestä lähtevät vektorit a, b ja c ovat suuntaissärmiön särminä. Osoita, että vektorin a alku- ja loppupisteestä piirretyt särmiön lävistäj ät ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

YO - Pitkä Matematiikka - kevät 1971

Ratkaisu

Kuvassa punaisella vektori a, vihreällä vektori b ja sinisellä vektori c.

Voit käännellä särmiötä hiirellä. Lävistäjät näkyvät katkoviivoitettuna.

Lävistäjävektorit ovat silloin vektoreiden a, b ja c avulla lausuttuna

Pistetulo

Pistetulo on nolla, joten vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Vanhoja YO-tehtäviä

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen.

1. Vektorit a, b ja c lähtevät origosta. Laske niiden kärkipisteiden määräämän kolmion ala.

Kevät 1981

A=7,5

2. Vektorit a, b ja c ovat suuntaissärmiön erisuuntaisina särminä. Määritä kertoimet x, y ja z siten, että särmiö on suorakulmainen, ja laske tämän särmiön tilavuus.

Syksy 1978

x=-1, y=-7/2, z=1/2

Tilavuus 33

Osion perustehtävät