Pinta-aloja

Pinta-ala on alueen koon mitta. Pinta-alaa merkitään yleensä kirjaimella A. Seuraavassa yleisempien kuvioiden pinta-aloja.

Esimerkki 1

Neliön sivun pituus on 3. Mikä on neliön pinta-ala?

Neliössä jokainen sivu on yhtä pitkä, joten pinta-ala on

Esimerkkí 2

Laske kuvion pinta-ala

Suunnikkaan pinta-ala on kanta kertaa korkeus. Lasketaan ensin korkeus muodostuvan suorakulmaisen kolmion avulla.

Nyt voidaan laskea pinta-ala. Käytetään pinta-alan laskemiseen korkeuden tarkkaa arvoa.

Esimerkkí 3

Laske kuvion pinta-ala

Kyseessä on puolisuunnikas. Käytetään pinta-alan laskemiseen kaavaa.

Esimerkki 4

Laske kuvion pinta-ala

Kolmion pinta-alaa varten tarvitsemme kannan ja korkeuden. Ratkaistaan korkeus.

Tällöin pinta-ala

Kolmion pinta-ala saadaan myös laskettua, jos tunnetaan kolmiosta kaksi sivua ja näiden sivujen välinen kulma.

Sijoitetaan edellisen esimerkin arvot kaavaan.

Vanhoja YO-tehtäviä

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen

1. Kuinka monta prosenttia kuvassa olevan pienemmän neliön sivun pituus on suuremman neliön sivun pituudesta? Kuinka monta prosenttia pienemmän neliön pinta-ala on suuremman neliön pinta-alasta? Suuremman neliön sivun pituus on 1.

Syksy 2017

Sivun pituus noin 84%, Pinta-ala noin 70%

2. Laske oheisen kuvan suorakulmaisen kolmion ABC pinta‐alan tarkka arvo.

Kevät 2013

A=5·√(21)

3. Neljäkkään sivu on tasan 5 cm, ja lävistäjien pituuksien suhde on 2:1. Laske neljäkkään ala.

Syksy 2003

20 cm²

4. Suorakulmaiset kolmiot ABC ja DEF leikkaavat toisiaan kuvan 5.A mukaisesti. Kolmioiden kateettien pituudet ovat AB = DF = 4 ja BC = EF = 3. Lisäksi janan BF pituus on 1. Määritä kolmioiden yhteisen osan pinta-ala.

Syksy 2020

2√(20)

Osion perustehtävät