Rahan arvo

Inflaatiolla tarkoitetaan hintojen nousua. Kun hinnat nousevat, rahan arvo laskee. Toisin sanoen samalla rahalla saa ostettua vähemmän. Inflaatiota kuvaa kuluttajahintaindeksi ja elinkustannusindeksi.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].ISSN=1796-3524. Syyskuu 2020, Liitetaulukko 5. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2020/09/khi_2020_09_2020-10-14_tau_005_fi.html

Yläpuolella on kuluttajahintaindeksi, jonka perusvuotena on 2010. Indeksistä näemme, että esimerkiksi vuoden 2010 kesäkuusta vuoden 2020 kesäkuuhun kuluttajahinnat on on noussut 12,4%.

Jotta voisi ostaa saman määrän tavaraa tai palveluita vuoden 2020 kesäkuussa kuin vuoden 2010 kesäkuussa, rahaa tarvittaisiin 12,4% enemmän.

Esimerkki 1

Leipäpaketin hinta vuoden 2012 joulukuussa oli 1 €.

a) Kuinka paljon leipäpaketti maksoi vuoden 2019 joulukuussa, jos hinta olisi muuttunut kuluttajahintaindeksin mukaisesti?

b) Kuinka monta leipäpakettia saisi 100 € vuoden 2019 joulukuussa?

c) Kuinka paljon ostovoima on heikentynyt?

Ratkaisu

Indeksipisteet

2012: 106,8

2019: 112,8

a) Hintojen nousu prosentteina

Hinnat ovat tuona aikana nousseet siis 5,6%. Euron leipäpaketti maksaisi siis 1,06 €

b) 100 eurolla saisi

94 leipäpakettia.

c) Koska leipäpaketteja sai aluksi 100 ja tämän jälkeen 94, on ostovoima heikentynyt 6%.

Kun hinnat nousevat, rahan arvo laskee samassa suhteessa. Nämä ovat siis kääntäen verrannolliset suureet. Lasketaan miten rahan arvo on muuttunut. Merkitään rahanarvoa vuonna 2012 kirjaimella a ja vuonna 2019 kirjaimella x

Ratkaistaan verranto

Rahan arvo on tullut 0,9468-kertaiseksi. Rahan arvo ja tällöin ostovoima on heikentynyt 5,32%

Esimerkki 2

Liisa-Petterin palkka vuonna 2010 oli 2400 € ja vuoden 2019 joulukuussa saadun palkankorotuksen jälkeen 2760 €.

a) Kuinka monta prosenttia nimellispalkka on noussut?

b) Kuinka monta prosenttia reaalipalkka on noussut?

Ratkaisu

a) Nimellispalkaksi kutsutaan palkan euromääräistä lukuarvoa. Palkka nousu nimellisesti 2760 € - 2400 € = 360 €

b) Reaalipalkan nousua tutkittaessa tulee ottaa huomioon rahan arvon aleneminen. Muutetaan vuoden 2010 palkka vuoden 2019 rahaksi. Eli katsotaan mikä raha vuonna 2019 vastaa 2400 euroa vuoden 2010 joulukuussa.

Hinnat ovat nousseet 12,8% , jolloin

Mikäli palkan korotuksessa olisi huomioitu vain rahan arvon aleneminen, olisi palkka 2707,2 €. Palkka on kuitenkin korkeampi, eli palkka on noussut reaalisesti.

Reaalipalkka on noussut 1,95%

Vanhoja YO-tehtäviä

Klikkaa tehtävänantoa nähdäksesi vastauksen

  1. Oheinen taulukko kuvaa kuluttajahintaindeksin kehitystä 2000-luvulla.

a) Kuinka monta prosenttia kuluttajahinta on noussut kesäkuusta 2006 kesäkuuhun 2010?

b) Petteri on vuokrannut asunnon syyskuussa 2011. Vuokrasopimuksen mukaan vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa kerran vuodessa niin, että korotus vastaa kuluttajahintaindeksin muutosta. Vuokranantaja käyttää korotusoikeuttaan täysimääräisenä niin, että korotus tulee voimaan tammikuun alusta vuosina 2012, 2013 ja 2014. Kesäkuussa 2014 Petterin vuokra on 542 €/kk. Mikä oli vuokra vuokrasopimusta solmittaessa?

Kevät 2016

a) 7,9% b) 520€

2. Eräänä viisivuotiskautena 1000 markan talletus kasvoi korkoa 5% vuodessa. Samana aikana hinnat nousivat 7% vuodessa. Kuinka monta prosenttia talletuksen reaaliarvo aleni tuona aikana?

Kevät 1983

Noin 9%

3. Työntekijän bruttokuukausipalkka laski 10900 markasta 9700 markkaan. Samana ajanjaksona hintatasoa kuvaava kuluttajahintaindeksi nousi 137,0 pisteestä 144,0 pisteeseen. Kuinka monta prosenttia oli bruttopalkan reaalinen muutos?

Kevät 1992

Reaalipalkka laski noin 15,3%

Osion perustehtävät

  1. Liisa-Petterin palkka nousi 12,5% kolmen vuoden aikana. Samana ajanjaksona hinnat nousivat 8%. Kuinka paljon Liisa-Petterin reaaliansio muuttui?

Nousi noin 4,2%

2. Liisa-Petterin palkka nousi 2000 eurosta 2500 euroon. Samana ajanjaksona hinnat nousivat 12%. Kuinka paljon Liisa-Petterin reaaliansio muuttui?

Nousi noin 11,6%

3. Käytä tähän tehtävään kuluttajahintaindeksiä osion alussa.

Kuinka suuri rahasumma vuoden 2019 heinäkuussa vastaa 100 € vuoden 2012 heinäkuussa?

105,56 € (Kuinka paljon rahaa tarvitaan ostamaan sama määrä tavaraa tai palveluja)

4. Liisa-Petterin palkka myrkytyskeskuksen maistelijana oli 2250 € / kk ja veroprosentti 23%. Verotus kevenee kahdella prosenttiyksiköllä seuraavana vuonna ja samalla hintojen arvioidaan nousevan 2,4% Liisa-Petteri saa myös 200 € palkankorotuksen. Kuinka hänen reaaliansiot muuttuvat?

Nousee 9,1%

5. Kuluttajahintaindeksi nousi arvosta 108,5 arvoon 130,5. Kuinka monta prosenttia palkan ostovoima muuttui, kun

a) nettopalkka pysyi samana?

b) nettopalkka nousi 10%?

c) Kuinka monta prosenttia pitäisi palkankorotuksen olla, jotta ostovoima ei muutu?

a) laski 16,9%

b) laski 8,5%

c) 20,3 %