Murtoluvut

Murtolukuja voidaan laskea yhteen, mikäli ne ovat samannimiset, eli nimittäjänä on sama luku. Tämä saavutetaan laventamalla. Laventaminen tarkoittaa, että kerromme sekä osoittajan että nimittäjän. Laventaminen merkitään murtoluvun vasemmalle puolelle.

Kertolaskussa kerrotaan sekä osoittaja että nimittäjä keskenään

Jakolaskussa ensimmäinen murtoluku kerrotaan jälkimmäisen käänteisluvulla. Jos meillä on luku 2/5 ja jaamme sen luvulla 2, siitä jää jäljelle vain 1/5 . Jos kerromme saman luvun puolikkaalla, eli luvulla 1/2 , toisin sanoen otamme siitä puolet, jää jäljelle myös 1/5 . Kahdella jakaminen on sama kuin puolikkaalla kertominen. Luvun 2 käänteisluku on 1/2 . Myös puolikkaalla jakaminen on sama kuin kahdella kertominen.

Kokonaisluvulla kertoessa kerrotaan aina vain osoittaja. Jos meillä on luku 2/5 ja kerromme sen luvulla 2, saadaan 4/5 . Aluksi meillä on kaksi kappaletta viidesosia ja "otamme" niitä kaksi kertaa, tulos on neljä kappaletta viidesosia.