MAB7

Matemaattinen analyysi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että

  • opiskelija tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin

  • ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana

  • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla

  • osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon

  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä.