MAB5

TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja testi sisältäen perustehtäviä. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi. Lopussa on aihealueittain haastavampia tehtäviä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
  • arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
  • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.